• Balesetbiztosítás
  A Colonnade (régen AIG) Csoportos Balesetbiztosítás a szakszervezet 80 év alatti tagjai részére nyújt gazdaságos és hatékony 24 órás, világszerte érvényes biztosítási védelmet. Balesetből eredő kórházi ellátás vagy baleseti műtét esetén közvetlen anyagi támogatást nyújt a munkavállalóknak, nagyban elősegítve ezzel a mielőbbi gyógyulás feltételeinek megteremtését.
 • Vodafone flotta
  A tagok 2005. április 1-től kedvezményes Vodafone Flotta előfizetői szerződés megkötésére jogosultak. A hálózaton belüli valamennyi hívás ingyenes.
 • Utasbiztosítás
  A külföldi utasbiztosítás MÖSZ tagoknak ingyenes, hozzátartozóknak 580 Ft/fő/nap
 • Kedvezményes üdülés
  A szakszervezet tagságának kedvezményes üdülést biztosít saját üdülőiben: Szanazug, Zsóri-fürdő, Gergelyiugornya
 • Segélyek
  A szakszervezeti tag gyermekének születése esetén 50.000 Ft szülési segélyt folyósít. Házastárs vagy egyenesági rokon halála esetén 50.000 Ft temetési segélyt nyújt. Váratlan esemény kapcsán az arra rászorulóknak szociális segélyt folyósít.

A szakszervezeti tagság előnyei

 1. A szakszervezet - a tagsága révén - jogosult, mindenkire kötelező érvényű kollektív szerződést kötni.
 2. A szakszervezet jogosult a munkáltatótól tájékoztatást kérni (olyat is, amit a munkavállaló nem kérdezhet meg), a munkavállalót érintő hátrányos, kifogásolt intézkedést azonnali hatállyal felfüggeszteni.
 3. A szakszervezet tagságának kedvezményes üdülést biztosít saját üdülőiben. (Szanazug, Zsóri-fürdő, Gergelyiugornya)
 4. A tagok részére az Európai Utazási Biztosítónál (EUB) Európa összes országára kiterjedő 24 órás élet- és baleseti - biztosítást kötött. A biztosítás igénybevételét az utazás megkezdése előtt jelezni kell az irodának, a kedvezményes biztosítás - térítés megfizetése esetén - az együtt utazókra is igénybe vehető!
 5. A tagság igazolására a MÖSZ tagkártyát ad ki.
 6. A tagok 2005. április 1-től kedvezményes Vodafone Flotta előfizetői szerződés megkötésére jogosultak. A hálózaton belüli valamennyi hívás ingyenes.
 7. Gyermek születése esetén 50.000 Ft szülési segélyt folyósít.
 8. Házastárs vagy egyenesági rokon halála esetén 50.000 Ft temetési segélyt nyújt.
 9. Váratlan esemény kapcsán az arra rászorulóknak szociális segélyt folyósít.
 10. Rendszeresen tájékoztatja tagjait az OMSZ-on belül történő eseményekről.
 11. Munkaügyi jogvita, fegyelmi eljárás esetén biztosítja tagjai részére az ingyenes jogi védelmet.
 12. Az Üzemi Tanácsban a szakszervezet által delegált tagokkal biztosítja a képviseletet.
 13. A fiatalok részére lakásvásárlási, lakásépítési támogatást biztosít a Üzemi Tanácson keresztül.
 14. A z Üzemi Tanácson keresztül biztosítja az OMSZ üdülőiben a kedvezményes üdülést (Balatonszemes, Hajdúszoboszló).
 15. A dolgozók részére megalapította 1995-ben a Mentő Nyugdíjpénztárat. Az OMSZ az alapbér 2%-át, munkáltatói tagdíj-kiegészítésként (munkáltatói hozzájárulás) átvállalja. Nyugdíj előtt 10 évvel állóknál 4% a munkáltatói hozzájárulás mértéke. A nyugdíjpénztár tagjai részére kölcsönt folyósít az Alapszabálynak megfelelően.
 16. Folyamatos egyeztetéseket folytat a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárával, szakágazati szakszervezet révén véleményezi a törvénytervezeteket.
 17. A Magyar Köztársaság Parlamentjében szakágazati szakszervezetként nyilvántartásba vett az országgyűlés elnöke (Magyar Közlöny 2000. évi 50. szám), így a képviselők számára elérhetőkké váltunk, illetve törvénytervezet során - az adatbázis alapján - értesítik a MÖSZ-t. 
 18. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) alapító tagjaként folyamatosan képviselteti magát a kormányzati egyeztetéseken.
 19. Szakszervezeti választott tisztségviselővé válhat, amelynek ideje alatt, továbbá a megszűnését követő évben a munkáltatóval szemben törvényi védelmet élvez, munkaideje egy részében, érdekvédelmi munkája végzése céljából jövedelme megtartásával felmentést kaphat a munkavégzési kötelezettség alól.
 20. A szakszervezet titkárai, bizalmijai részére különböző szintű továbbképzést biztosít.
 21. A szakszervezet belső életében neki tetsző csoportosulásokban, illetve azok közös rendezvényein vehet részt. 
 22. A www.mosz.hu honlapon biztosítja a folyamatos tájékoztatást.
   

Mit kérünk cserébe?

 • A tagdíj új mértéke jellemzően a 2024. március 1-től hatályos egészségügyi bértábla alap fizetési osztályainak minimum illetmény (alapbér) összegéhez kapcsolódik:
 • Egészségügyi szakdolgozóknak (mentőtiszt, mentőtechnikus, mentőápoló, mentőgépkocsivezető, mentésirányítás):
 • I. fizetési osztályban: 3.000,-Ft/hó
 • II. fizetési osztályban: 3.500,-Ft/hó
 • III. fizetési osztályban: 4.000,-Ft/hó
 • IV. fizetési osztályban: 4.500,-Ft/hó
 • V. fizetési osztályban: 5.000,-Ft/hó
 • Orvosoknak: 5.000,-Ft/hó
 • Egészségügyben dolgozóknak (műszaki/ügyviteli): 3.000,-Ft/hó

  A befizetett összegekről adóigazolást állítunk ki, mely alapján igénybe vehető a 20%-os adókedvezmény.

 • Az alapszervezeti titkárokon keresztül havonta kiküldött tájékoztató anyagok elolvasását.
 • Tagként aktív részt vállalhat a szakszervezeti közösség belső életében.
 • Ha problémád van, keresd a szakszervezeti bizalmit, aki vagy önállóan, vagy magasabb tisztségviselők bevonásával megpróbálja azt megoldani.


Tanulság

Ha a tárgyalások során nem is teljesülhet minden akaratunk szerint, azért sok részcél elérhetővé válhat az összefogásnak köszönhetően. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy egyetlen szakszervezet sem képes csodákra, nélkülük viszont egyetlen munkavállaló sem várhatja sorsa tartós jobbrafordulását.

olvasás