• Balesetbiztosítás
  A Colonnade (régen AIG) Csoportos Balesetbiztosítás a szakszervezet 80 év alatti tagjai részére nyújt gazdaságos és hatékony 24 órás, világszerte érvényes biztosítási védelmet. Balesetből eredő kórházi ellátás vagy baleseti műtét esetén közvetlen anyagi támogatást nyújt a munkavállalóknak, nagyban elősegítve ezzel a mielőbbi gyógyulás feltételeinek megteremtését.
 • Vodafone flotta
  A tagok 2005. április 1-től kedvezményes Vodafone Flotta előfizetői szerződés megkötésére jogosultak. A hálózaton belüli valamennyi hívás ingyenes.
 • Utasbiztosítás
  A külföldi utasbiztosítás MÖSZ tagoknak ingyenes, hozzátartozóknak 580 Ft/fő/nap
 • Kedvezményes üdülés
  A szakszervezet tagságának kedvezményes üdülést biztosít saját üdülőiben: Szanazug, Zsóri-fürdő, Gergelyiugornya
 • Segélyek
  A szakszervezeti tag gyermekének születése esetén 50.000 Ft szülési segélyt folyósít. Házastárs vagy egyenesági rokon halála esetén 50.000 Ft temetési segélyt nyújt. Váratlan esemény kapcsán az arra rászorulóknak szociális segélyt folyósít.

Tagdíj

A tagdíj új mértéke jellemzően a 2024. március 1-től hatályos egészségügyi bértábla alap fizetési osztályainak minimum illetmény (alapbér) összegéhez kapcsolódik:


Egészségügyi szakdolgozóknak (mentőtiszt, mentőtechnikus, mentőápoló; mentőgépkocsivezető, mentésirányítás):

I. fizetési osztályban 3.000,-Ft/hó
II. fizetési osztályban 3.500,-Ft/hó
III. fizetési osztályban 4.000,-Ft/hó
IV. fizetési osztályban 4.500,-Ft/hó
V. fizetési osztályban 5.000,-Ft/hó


Orvosoknak: 5.000,-Ft/hó

Egészségügyben dolgozóknak (műszaki/ügyviteli): 3.000,-Ft/hó


A befizetett tagdíj az adóalapot csökkenti! Erről az adóév végén adóigazolást küldünk, ezért a tagdíjfizetés bármely módja esetén az adóazonosító jel megadása elengedhetetlen!


A tagdíjat minden hónap 10. napjáig szükséges rendezni. 

olvasás