• Balesetbiztosítás
  A Colonnade (régen AIG) Csoportos Balesetbiztosítás a szakszervezet 80 év alatti tagjai részére nyújt gazdaságos és hatékony 24 órás, világszerte érvényes biztosítási védelmet. Balesetből eredő kórházi ellátás vagy baleseti műtét esetén közvetlen anyagi támogatást nyújt a munkavállalóknak, nagyban elősegítve ezzel a mielőbbi gyógyulás feltételeinek megteremtését.
 • Vodafone flotta
  A tagok 2005. április 1-től kedvezményes Vodafone Flotta előfizetői szerződés megkötésére jogosultak. A hálózaton belüli valamennyi hívás ingyenes.
 • Utasbiztosítás
  A külföldi utasbiztosítás MÖSZ tagoknak ingyenes, hozzátartozóknak 580 Ft/fő/nap
 • Kedvezményes üdülés
  A szakszervezet tagságának kedvezményes üdülést biztosít saját üdülőiben: Szanazug, Zsóri-fürdő, Gergelyiugornya
 • Segélyek
  A szakszervezeti tag gyermekének születése esetén 50.000 Ft szülési segélyt folyósít. Házastárs vagy egyenesági rokon halála esetén 50.000 Ft temetési segélyt nyújt. Váratlan esemény kapcsán az arra rászorulóknak szociális segélyt folyósít.

Csoportos beszedési megbízás a tagok számlavezető bankjában

A csoportos beszedései megbízással a bankszámla tulajdonos arra hatalmazza fel a MÖSZ-t, hogy az általa megadott adatok alapján a szakszervezeti tagdíjat bankszámlájáról havonta egy alkalommal lehívja. A tagdíj levonására az adott hónap 10. napjáig kerül sor.


A csoportos beszedési megbízás módja a MÖSZ számára:
   i. online a tag számlavezető bankjának internetbanki felületén (a szolgáltató MÖSZ azonosítója: A19013031, a fogyasztó (tag) azonosító: a tag adóazonosító jele)
   ii. személyesen a tag számlavezető bankjában a mellékelt „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” formanyomtatvány” két példányos kitöltésével és leadásával. A kitöltött és aláírt nyomtatványt nem kell a MÖSZ részére megküldeni, mivel a megbízásról a bank értesíti a GIRO rendszeren keresztül a MÖSZ-t.
A felhatalmazás a tag bármikor módosíthatja, megszüntetheti az ismertetett módokon.

Csoportos beszedési megbízás

olvasás